ЕВТИНИ САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

 • Амстердам-ниски цени!
 • Аликанте-ниски цени!
 • Атина-ниски цени!
 • Барселона-ниски цени!
 • Бангкок-ниски цени!
 • Берлин-ниски цени!
 • Букурещ-ниски цени!
 • Франкфурт-ниски цени!
 • Лондон-ниски цени!
 • Мадрид-ниски цени!
 • Хамбург-ниски цени!
 • Ханой-ниски цени!
 • Хонгконг-ниски цени!
 • Шанхай-ниски цени!

КАКВИ СА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С БЪЛГАРИЯ ЕР

"Въздушен превозвач" или „Превозвач" означава авиокомпания „България Ер" АД
"Упълномощен представител" или „Представител" е представител по пътнически продажби, назначен от въздушния превозвач да го представлява в продажбите на въздушни превози.
"Уговорени спирки" са местата, изрично определени като места за спиране по маршрута в билета или оповестени като такива в разписанията на въздушния превозвач, с изключение на мястото на заминаване и мястото на пристигане (дестинация).
"Друг въздушен превозвач" или „Друг превозвач" е авиокомпания, различна от „България Ер" АД, чийто код на авиокомпания е изписан на билета на пътника или на свързан билет.
"Код на авиокомпания" е кодът от три букви или две букви или буква плюс цифра, определен за съответната авиокомпания. Кодовете за АК"България Ер" са LZВ и FВ.
"Пътник" е всяко лице, освен членовете на екипажа, превозвано или което предстои да бъде превозвано във въздухоплавателно средство по силата на билет.
"Багаж" са личните вещи на пътника, които се превозват заедно с него по време на пътуването му. Ако не е указано друго, багажът се състои от регистриран и ръчен (нерегистриран) багаж.
"Регистриран багаж" е багаж, за превоза на който въздушният превозвач е поел отговорност и за който е издал багажен етикет.
"Ръчен ( нерегистриран ) багаж" е целият останал багаж.
"Багажен етикет" е издаден от въздушния превозвач документ, който идентифицира регистриран багаж. Той се състои от идентификационен багажен етикет, прикрепен към багажа, и контролен багажен етикет за получаване на багажа.
"Краен срок за регистриране" е срок, определен от въздушния превозвач или от друг въздушен превозвач, до изтичането на който пътникът трябва да е приключил регистрирането си и да е получил бордната си карта.
"Свързващ полет" е полет, произтичащ от две или повече последователни отсечки, съвместно издадени на общ билет, които заедно удостоверяват съществуването на един договор за превоз.
"Условия на договора" са клаузите на договора за превоз, които се съдържат в билет или маршрут/разписка или се дават на пътника заедно с тях и които съдържат препратка към тези Общи условия за превоз.
"Конвенция" означава Международната конвенция за уеднаквяване на някои правила при международния въздушен превоз, подписана във Варшава на 12.10.1929г. или Конвенцията за уеднаквяване на някои правила при международния въздушен превоз, подписана в Монреал на 28 май 1999г., в зависимост от обстоятелството, коя от двете е приложима в конкретния случай.
"Ден" означава календарен ден.
„Билет" означава валиден документ на хартиен носител, даващ право на превоз по въздух, издаден от въздушния превозвач или негов упълномощен представител.
"Електронен билет" означава валиден документ в електронна форма, даващ право на превоз по въздух, издаден от въздушния превозвач или негов упълномощен представител.
"Полетен купон" е частта от билета с надпис "полетен купон" или "важи за пътуване" която посочва конкретните дестинации, между които пътникът може да пътува с този купон.
"Електронен купон" е електронен полетен купон за електронен билет, фигуриращ в базата данни на въздушния превозвач.
"Полетна отсечка" е частта от превоза между две дестинации, извършена от въздушния превозвач или от друг въздушен превозвач.
"Непреодолима сила" означава извънредни и непредвидими обстоятелства извън контрола на превозвача, последиците от които не са могли да бъдат избегнати, въпреки вземането на всички необходими разумни мерки.
"Маршрут/разписка" е документ, издаден от въздушния превозвач, съдържащ името на пътника, информация за полета и друга информация.
"Пътнически купон" е тази част от билета, която остава постоянно във владение на пътника. ( отнася се за хартиени билети )
"СПТ" означава специални права на тираж според определението, дадено от Международния валутен фонд.
"Междинно кацане" е кацане по разписание по време на пътуване в точка между летището на заминаване и летището на пристигане.
"Цена" е сумата, която трябва да се заплати за превоза на пътника, включително багажа, превозът на който е разрешен, съгласно настоящите общи услови

This website is designed by Expedia.bg